Binnenkort treedt de AVG (GDPR) in werking!

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als General Data Protection Regulation of GDPR) van toepassing. Deze verordening gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’.

Belangrijke onderdelen van de verordening zijn het recht op inzage en correctie van persoonlijke gegevens die door bedrijven worden bijgehouden. Maar het meest fundamentele recht is waarschijnlijk het recht op verwijdering – onder voorwaarden – van persoonlijke gegevens (“Right to Erasure”, artikel 17 van de verordening).

Bedrijven die zich niet aan de AVG houden riskeren een stevige boete: maximaal 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse omzet. Echter, volgens EY heeft 27% van de Nederlandse organisaties nog geen plan om AVG-compliance te realiseren. Tijd om in actie te komen, er resteren nog slechts een kleine drie maanden!

Organisaties die hun IT-ondersteuning of -pakketten extern sourcen zullen moeten verifiëren dat hun leveranciers zorgdragen voor naleving van de AVG. Ook voor bedrijven die hun IT-ontwikkeling intern hebben belegd zijn er meer dan voldoende uitdagingen om tot naleving van de verordening te komen. In twee eerdere (Engelstalige) blog posts onderzocht ik mogelijke oplossingen voor software-toepassingen die gebruik maken van Event Sourcing: hier en hier.

Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders nog niet (volledig) op de hoogte is van de regels en mogelijkheden die de AVG biedt. Geconfronteerd met deze rechten zegt 50% ervan gebruik te willen maken; dit kan bedrijven flink op kosten gaan jagen!

Bent u klaar voor de GDPR? Ik help u graag om de juiste stappen te zetten. Ik ben geen juridisch expert, maar kan wel adviseren op het gebied van implementatie of technologiekeuze!

Michiel Rook

Michiel Rook is an experienced, passionate & pragmatic freelance coach, developer & speaker from the Netherlands. He loves helping teams and companies to develop better software and significantly improve their delivery process. When he’s not thinking about continuous deployment, DevOps or event sourcing he enjoys music, cars, sports and movies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *